Wilrijk, waar ondernemers thuis zijn!

  • Geplaatst op: 2018-10-11 14:18:21

  • Auteur: Lynn Kemp

De werking van de stad en haar communicatie worden maximaal afgestemd op de behoeften van huidige en potentiële ondernemers.  Zo wil de stad ervoor zorgen dat zij de weg naar de stad blijven vinden, zowel als potentiële ondernemingslocatie als op het gebied van de dienstverlening. En wat voor Antwerpen geldt, geldt evenzeer voor Wilrijk. 

 

Wilrijk is al langer een plek waar ondernemers thuis zijn. De ligging van Wilrijk - tussen de E19 en de A12 – is een ideale troef, en de logistieke noden bepalen grotendeels de inplanting van de bedrijven. Het gaat om de bekende baanwinkels als IKEA maar ook om industrie, gevestigd aan de Terbekehof, de Kernenergiestraat en de nabije omgeving van Rizla. Het bedrijvenlandschap in Wilrijk is een ideale mix van kleine en zeer grote productiebedrijven, van logistieke spelers en retail. Al deze bedrijven samen creëren werkgelegenheid voor meer dan 5.000 mensen, en ze dragen bij tot de welvaart van Wilrijk en de rest van de stad.

 

Wilrijk telt vele bedrijven, maar kent ook een bloeiende middenstand. Onze handelaars en winkeliers bepalen mee onze identiteit. We profileren ons graag als“Het dorp in de stad”. Wilrijk is – na de Meir en de Huidevetterstraat – het derde handelscentrum van Antwerpen. Daar is het rijk geschakeerde aanbod aan winkels zeker niet vreemd aan. De lokale middenstand zorgt voor een leefbare en aangename woon- en dorpskern, en draagt zo bij aan een goed ondernemersklimaat. 

 

Bedrijven zitten goed in Wilrijk, en ze beseffen dat ook. Ze blijven investeren in nieuwe technologieën en in extra capaciteit. Coca-Cola is daar een sprekend voorbeeld van. Vandaag produceert de frisdrankgigant in Wilrijk elk jaar al zo'n 413 miljoen liter frisdrank (Coca-Cola, Fanta en Sprite), goed voor 21.000 gestockeerde palletten. In de Antwerpse productie- en distributievestiging komt er een extra hoogbouwmagazijn, zo kondigde Coca-Cola recent nog aan. Het gaat om een investering van 13,7 miljoen euro, en extra capaciteit voor nog eens 9.400 palletten. Op die manier zal de frisdrankproducent efficiënter en sneller leveren aan de regionale klanten. Het bedrijf berekende dat de investering jaarlijks 50.000 kilometer aan transport of 43 ton CO2 zal besparen. De werken starten in januari 2019 en zouden klaar moeten zijn tegen maart 2020.

 

Coca-Cola is één voorbeeld, maar vorig jaar opende ook de indoor skihal Aspen de deuren. Vele skiliefhebbers vonden ondertussen de weg naar de 240 meter lange en 50 meter brede piste die 365 dagen per jaar verse sneeuw garandeert. 

 

Het districtsbestuur van Wilrijk – maar ook de stad Antwerpen en de provincie (via de POM) werken zeer nauw en goed samen met de bedrijvenorganisatie HIW Wilrijk (Handel & Industrie Wilrijk). Beleidsmakers én ondernemers zijn voortdurend in dialoog met elkaar. De heraanleg van de Oudebaan is nog maar net een feit en de volgende uitdaging staat op stapel: de heraanleg van de Terbekehofdreef. Het wegdek wordt opnieuw aangelegd, maar ook de riolen worden helemaal vernieuwd. Meteen wordt ook van start gegaan met de aanleg van een warmtenet. Dat is een heuse primeur voor de stad!

 

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om bedrijven en huizen te verwarmen. In Antwerpen en in Vlaanderen zijn warmtenetten nog niet ingeburgerd en hebben we nog een lange weg te gaan. Maar de voordelen zijn talrijk. De grote winst in warmtenetten zit in de vermeden emissies: afhankelijk van de fossiele brandstoffen die we vervangen – gas, stookolie of steenkool – kunnen we vele honderdduizenden tonnen CO2-uitstoot vermijden, ook in Wilrijk. 

 

Het warme water van het warmtenet in Terbekehof zal afkomstig zijn van ISVAG, de afvalenergiecentrale aan de A12. ISVAG zet het huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen burgers uit de Antwerpse regio om in grondstoffen en in energie. Vandaag levert het bedrijf elektriciteit aan 25.000 gezinnen, in de toekomst zal het elektriciteit aan 35.000 gezinnen of warmte leveren aan 40.000 gezinnen én bedrijven in de buurt. De link tussen afvalverwerking en duurzame energie is vaak onbekend. Toch is het dat wat mij motiveert: samen met ISVAG bijdragen aan een schonere wereld waarin niets verloren gaat. Met de aanleg van het warmtenet neemt Wilrijk een voortrekkersrol op in de maximale transitie naar hernieuwbare energie!  

 

Wilrijk kent vele troeven, hoor ik u instemmend denken, maar welke zijn de uitdagingen dan? De mobiliteit blijft inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Er zijn de bekende zwarte kruispunten op de Boomsesteenweg, waar we samen met alle betrokken partijen voor structurele oplossingen moeten gaan. De verkeersveiligheid is uiteraard dé prioriteit, maar even goed moet er blijvend aandacht gaan naar een vlotte verkeersdoorstroming in en rond het huidige bedrijventerrein. 

 

Samen met mobiliteitsexperten zoeken we naar oplossingen om de mobiliteit in Wilrijk op een slimme manier aan te pakken. Zo lopen er ook studies en proefprojecten rond elektrische deelfietsen voor de werknemers van de bedrijven in de buurt, de zogenaamde e-bikes. En het aanbod van het openbaar vervoer moet alleszins beter op de noden van de bedrijven en de werknemers afgestemd: of het doortrekken van een tramlijn tot in het centrum van Wilrijk zo’n verstandige keuze is, durf ik te betwijfelen. Ik ben dan eerder gewonnen voor een parallelle tramlijn met de A12. 

 

Wilrijk is Open for Business, en wil dat meer dan ooit ook in de toekomst zijn. Als beleidsmaker wil ik meewerken aan die toekomst, maar dat doe ik – gelukkig – niet alleen. De ondernemers bepalen mee de hartslag van dit district. Ik ben als advocaat zelf een ondernemer: in mij vinden zij alvast een luisterend oor!

 

 

Kristof BOSSUYT

Districtsburgemeester Wilrijk

Ondervoorzitter ISVAG

Advocaat