Schenken van uw bedrijf - VVF vzw

  • Geplaatst op: 2018-10-05 17:24:22

  • Auteur: Lynn Kemp

Schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik zullen verrekend worden aan de waarde op het moment van het overlijden van de schenker en niet aan de waarde op het ogenblik van de schenking zelf.

Als het bedrijf enkel wordt geschonken aan de actief meedraaiende kinderen, en de niet meedraaiende kinderen een equivalente waarde krijgen, dan wordt er dus geen rekening gehouden met het feit dat de mogelijke meerwaarde van het bedrijf gerealiseerd werd door de inspanningen van de kinderen die het bedrijf overnamen. Dit is niet een adder onder het gras, maar een landmijn.

Op het ogenblik van overlijden kan door de inspanningen van de meedraaiende kinderen de waarde van het bedrijf dermate verhoogd zijn, dat er een grote kloof gaapt met het bedrag dat de niet meedraaiende kinderen initieel hebben ontvangen. Op het moment van overlijden van de schenker, kunnen de overnemers dus zwaar de pineut zijn van hun inspanningen.

 

Wat kan u ondernemen om nieuwe schenkingen en schenkingen uit het verleden te vrijwaren voor deze ongewenste effecten ? 

Ten laatste op 31/08/2018 kan u een verklaring voor behoud van de oude regels afleggen bij uw notaris. Houd er wel rekening mee dat deze verklaring ook geldt voor reeds gedane schenkingen, dus analyseer goed uw globale successieplanning vooraleer deze handeling te stellen.

 

Vanaf 01/08/2019 kan u ook een punctuele erfovereenkomst sluiten, maar hier dienen dan ook de kinderen, zelfs diegenen die niet in het bedrijf stapten, mee te tekenen.

 

Uiteraard kan u ook ten allen tijde een globale erfovereenkomst sluiten over een toekomstige nalatenschap.

 

Boeiende materie dankzij een gebrekkige wet? 

  

Paul De Blay

Voorzitter

Vlaamse Vastgoed Federatie