Wat verandert er in 2020 in de vastgoedwereld?

  • Geplaatst op: 2020-04-24 14:36:14

  • Auteur: Lynn Kemp

 

Wat verandert er in 2020  in de vastgoedwereld?

 

De woonbonus.

De woonbonus wordt afgeschaft in 2020, een rush op het  vastgoed was het gevolg, maar was deze haastige koopbeslissing terecht?  Als vastgoed makelaar heb ik nooit de vraag gekregen : hoeveel bedraagt mijn bonus van de hypotheeklening in mijn belastingen over een periode van 20 jaar? De maandelijkse afbetaling, vooral tijdens de eerste jaren van de lening, dat was wat kopers bezig hield.

Is de nieuwe regeling financieel minder interessant, daar stel ik me vragen bij. 

Registratierechten in Vlaanderen gaan voor eerste woning van 7 naar 6%, intresten van lening zijn aftrekbaar van belastingen ten belope van het kadastraal inkomen, en dit ligt frequent boven 1000 E. En last but not least komen we bij de banken, een hypothecaire lening was noodzakelijk om te genieten van de belastingsaftrek, maar nu deze is afgeschaft, is een hypothecaire lening ook niet meer nodig. Dus ook deze aktekosten vallen weg. Wat zal de houding van de banken zijn? Geloven zij in hun klanten en willen ze werken met een hypothecair mandaat? Kopers zullen goede onderhandelaars moeten zijn tov de banken. 

Dit alles is enkel van toepassing van Vlaanderen en de eerste eigen woning, voor een tweede woning blijven de nationale spelregels en dus ook de woonbonus van toepassing.  Kafka ? 

 

De isolatienormen.

De isolatienormen zijn als danig aangescherpt en de klimaatfanaten ijveren voor nog meer. Maar is de overisolatie wel zo goed voor de bewoners? Halen we hier met de synthetische isolatie een paard van Troje binnen, analoog aan de asbestproblematiek? Hoeveel natuurlijke producten worden als isolatie in gebouwen gebruikt?  Een brand in een gebouw dat super geïsoleerd is, uitgerust met zonnepanelen, welk risico lopen brandweerlieden? Zijn ernstige twijfels voor de gezondheid van bewoners in dergelijke panden gegrond?  Dat zal de toekomst uitwijzen.

 

Rookdetectoren. 

Rookdetectoren zijn verplicht in alle woningen vanaf 2020. Logisch want door de superisolatie kan er in de hermetisch afgesloten woningen geen verse lucht meer binnen, en kunnen rookgassen dus  niet ontsnappen. De recentste ventilatiesystemen zorgen wel voor propere lucht, ten minste als de filters van de installatie tijdig worden onderhouden. Misschien gaan rookdetectoren en de hoge isolatienorm wel hand in hand want een mogelijke brand in een woning met synthetische isolatie die hermetisch is  afgesloten, dat is pas echt de hel.

 

Centrale verwarming en aanverwanten.

Een veto tegen stookolie-installaties bij nieuwbouw in de komende jaren, afbouw van kerncentrales. Inplanten van nog meer niet rendabele windmolenparken, met continu gezoem en liefst met een NIMBY visie. ( not in my back yard.)  De overheid heeft ondertussen begrepen heeft dat de bouw van windmolenparken in Nederland stukken goedkoper kan  dan bij ons. Ze herbekijkt hiervoor het plan van aanpak. 

Meer zonnepanelen waarbij initieel de fabrikanten en firma’s die ze plaatsten, hun profijt hebben gehaald in evenredigheid met de subsidiëring door de overheid, maar waarvan het gedetailleerd kostenplaatje niet zo groen blijkt. 

Houtkachels, een bron van ergernis voor klimaat activisten, want er sneuvelen bomen en er is de uitstoot. Scandinaven die ons als voorbeeld worden aangereikt, verwarmen ontzettend veel met houtkachels. 

Gascentrales die de kerncentrales moeten vervangen, maar eigenlijk veel meer uitstoot genereren. We zijn er nog lang niet uit en we staan nog maar aan het begin van 2020.

 

Huurgarantiefonds.

Op 01 juni 2020 houdt het huurgarantiefonds in zijn huidige vorm op te bestaan. Een nieuw systeem wordt uitgedokterd waarin het OCMW een prominente rol zal krijgen om ondersteuning te bieden bij huisuitzettingen.

 

De Huurschatter

Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor wonen, heeft de website, waarmee schattingen van de huurprijzen op de private woonmarkt worden weergegeven, ge-updatet. De verzamelde data geven een inzicht in de private huurmarkt en toont bepaalde tendensen,zoals een bredere interesse voor de energetische waarde van de huurwoning.

 

Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen verplicht bij verkoop en verhuur.

Vanaf 1 januari 2020 is een EPC verplicht voor kleine niet-residentiële gebouwen en gebouwdelen bij verkoop en verhuur. Deze gebouwen/gebouwdelen hebben een oppervlakte van maximaal 500 m². Indien ze deel uitmaken van een groter gebouw, mag dit gebouw een bruikbare vloeroppervlakte hebben van maximaal  1000 m². Zoals bij woningen moet in advertenties de energiescore, het adres en de unieke code gepubliceerd worden. Dit  EPC dient opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A en is tien jaar geldig

 

Het EPC voor gemeenschappelijke delen van appartementen verplicht vanaf 1 januari 2022.

Uiterlijk op 1 januari2022moet elk appartementsgebouw met minstens twee wooneenheden over zo’n EPC beschikken. Deze verplichting staat dus los van de verkoop of verhuur van een appartement in het gebouw. Voor nieuwbouwappartementen is het EPC voor de gemeenschappelijke delen verplicht tien jaar nadat de stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt. Reeds vanaf 1 januari 2020 zal het mogelijk zijn om een EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw op te maken. 

Het EPC voor gemeenschappelijke delen wordt eveneens opgemaakt door een energiedeskundige type A en is tien jaar geldig. Wanneer er energetische renovaties  zijn uitgevoerd, moet het EPC geactualiseerd worden, omdat het als basis dient voor de afzonderlijke EPC’s van de appartementen.

 

 

 

Paul De Blay, voorzitter VVF vzw