Wat gebeurt er met de eenmanszaak bij een echtscheiding?

  • Geplaatst op: 2018-11-26 09:43:06

  • Auteur: Lynn Kemp

Wat gebeurt er
met de eenmanszaak bij een echtscheiding? 

Wanneer echtgenoten besluiten uit de echt te scheiden, heeft dat belangrijke gevolgen voor de partners. Baat één van de echtgenoten een eenmanszaak uit, dan zal deze ook ter sprake komen. Wat is nu het lot van een eenmanszaak bij een echtscheiding? 

Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming beschikken de partners over een grote vrijheid om een overeenkomst op te maken naar eigen wensen. De een- manszaak kan volledig toebedeeld worden aan één van de echtgenoten (al dan niet tegen vergoeding), of verdeeld worden. Soms is een onderling akkoord echter onmogelijk. 

Voor wie gehuwd is zonder huwelijkscontract, of onder het wettelijk stelsel, geldt de volgende regeling. De gereedschappen en werktuigen behoren steeds toe aan de echtgenoot die het beroep uitoefent. De inkomsten uit de beroepsactiviteit vallen vanaf het huwelijk in het gemeenschappelijk vermogen. Inkomsten van vóór het huwelijk die op een eigen bankrekening staan en niet vermengd worden met gemeenschappelijke gelden, blijven eigen. De goederen die met deze eigen gelden worden gekocht, blijven eigen als u de betaling met eigen gelden kan bewijzen. 

Voor wie getrouwd is onder het stelsel van scheiding van goederen, geldt een strikte vermogensscheiding. In die hypothese blijven alle goederen en inkomsten uit de beroepsactiviteit eigen aan de echtgenoot met de eenmanszaak. Uiteraard moeten beide echtgenoten akkoord gaan om een scheiding van goederen te organiseren in hun huwelijkscontract, na toelichting door de notaris. 
Michiel Thewis – Master in Rechten 

BRON: De zelfstandige – 31/07/18 - NSZ